Xin chào

Chào mừng đến với Website Họ Trần Ngọc. Đây là Website lưu trữ thông tin về họ Trần Ngọc để làm tư liệu cho con cháu của họ Trần Ngọc nắm được thông tin gốc gác, họ hàng, tổ tiên.
Họ Trần Ngọc

Lời giới thiệu về Họ Trần Ngọc

Dòng họ TRẦN NGỌC được lưu lại bởi lời kể chuyện của các bậc tiền bối cho hậu duệ đến nay đã được hơn 100 năm. Cụ tổ họ là cụ Trần Ngọc Thọ người được sinh (1) ra tại đất Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa. Đồng hành cùng dòng thời gian lịch sử Việt Nam, dòng họ Trần Ngọc cũng có lúc thăng, có lúc trầm, có lúc hưng thịnh và cũng có lúc suy yếu....

August 17, 2023
Họ Trần Ngọc

Cụ Trần Ngọc Thọ

Cụ Trần Ngọc Thọ Đang cập nhật…

August 17, 2023
Họ Trần Ngọc

Cụ Trần Ngọc Trang

Cụ Trần Ngọc Trang Đang cập nhật…

August 17, 2023
Họ Trần Ngọc

Cụ Trần Ngọc Kính

Cụ Trần Ngọc Kính Đang cập nhật…

August 17, 2023
Họ Trần Ngọc

Cụ Trần Thị Sinh

Cụ Trần Thị Sinh Đang cập nhật…

August 17, 2023
Họ Trần Ngọc

Cụ Trần Thị Nghĩa

Cụ Trần Thị Nghĩa Đang cập nhật…

August 17, 2023